1 lipca 2019

Księgowość, nawet ta prowadzona na najwyższym możliwym poziomie, nie zawsze jest w stanie pomóc przedsiębiorcy we wszystkich kwestiach związanych z podatkami. Nie chodzi o brak wiedzy merytorycznej, a o sprawy regulowane prawem. Doradca podatkowy, w myśl obowiązujących przepisów, może reprezentować swoich klientów na przykład podczas kontroli prowadzonej przez uprawnione do tego organy podatkowe. Reprezentacja ta obejmuje również organy kontroli skarbowej. Widzimy tym samym, że wsparcie doradcy może okazać się konieczne. Księgowość nie posiada mocy prawnej by wnosić skargi, w imieniu klientów, do sądów administracyjnych. Tutaj współpraca na linii księgowość – doradca podatkowy może wyjść przedsiębiorcy tylko na dobre. Z jednej strony mamy pod kontrolą finanse naszej firmy (księgowość), z drugiej zaś, możliwość interwencji prawnej w naszym imieniu. Należy również pamiętać, iż doradca podatkowy jest zobowiązany do nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji. To daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko nam jako przedsiębiorcom, ale również i księgowości, która w razie jakichkolwiek wątpliwości w kwestiach często zmieniającego się prawa, ma kogo poprosić o wsparcie. W dużym mieście, jakim jest Warszawa, mamy ogromny wybór doradców podatkowych, decyzję, z kim mielibyśmy podjąć współpracę warto konsultować z księgowością. Może wskazać nam sprawdzone biuro doradcze, takie, z którym już współpracowało. Warto podkreślić, iż doradca podatkowy objęty jest zakazem wykonywania innego zawodu. Słowem, nie może łączyć swojej działalności zawodowej z żadną inną. To daje poczucie bezpieczeństwa zarówno nam, jako przedsiębiorcom, jak i księgowości, która ma pewność co do pełnego profesjonalizmu doradcy podatkowego.

Doradca podatkowy, a kwestie poufności

Kolejną istotną sprawą jest gwarancja poufności, do jakiej zobowiązani są doradcy podatkowi. Jeśli nasza księgowość będzie potrzebowała wsparcia doradcy, możemy być pewni, iż informacje dotyczące naszej firmy, nawet te najbardziej wrażliwe, są chronione.

Odpowiedzialność doradcy podatkowego

Zarówno księgowi jak i doradcy podatkowi mają możliwość sporządzania deklaracji podatkowych. Istotną różnicą jest fakt, iż doradca sygnując taką deklarację swoim nazwiskiem bierze na siebie odpowiedzialność prawną. Przepisy prawa nic nie mówią na temat takiej odpowiedzialności po stronie księgowych. Dlatego współpraca na tej linii między księgowością a doradcą podatkowym da nam pełne poczucie bezpieczeństwa.

Zadaj nam pytanie z dziedziny księgowości lub podatków.

Możesz tez skontaktować się z naszymi doradcami podatkowymi Warszawa

Możesz też umówić się na spotkanie z nami, nasz adres:

Doradca podatkowy Warszawa – kancelaria podatkowa Łysik

ul. Krasińskiego 18 lok. 93
01-581 Warszawa


21 grudnia 2018

Jeśli kontynuujesz działalność, którą prowadziłeś w 2018 roku, i chcesz skorzystać z niższych składek na ubezpieczenia społeczne, musisz złożyć w ZUS dokumenty do 8 stycznia 2019 roku Warunki, które musisz spełnić, aby skorzystać z nowych przepisów...