20 sierpnia 2019

1 września br. zacznie funkcjonować tzw. biała lista podatników VAT, czyli wykaz informacji o podatnikach VAT. Z punktu widzenia przedsiębiorcy, najistotniejsze będzie publikowanie na liście numerów rachunków bankowych zgłoszonych przez podatników do urzędu skarbowego. Od 01.01.2020r. w przypadku transakcji o wartości przekraczającej 15 tys.zł, jeśli zapłata trafi na inne konto niż podane w wykazie, nie będzie możliwości zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych.

Jednocześnie podatnik, który przelał pieniądze na rachunek niezgłoszony, odpowie solidarnie z kontrahentem za niezapłacony przez sprzedającego VAT.

Biuro rachunkowe Warszawa – kancelaria podatkowa Łysik

ul.Krasińskiego 18 lok. 93
01-581 Warszawa Żoliborz

 29 lipca 2019

Prowadząc działalność gospodarczą nie da się uciec przed koniecznością prowadzenia księgowości. Można to zrobić indywidualnie lub korzystając z usług biur rachunkowych. Jaki jest koszt usług księgowych? 

Jednym z fundamentalnych kryteriów, jakimi powinniśmy się kierować podczas wybierania biura rachunkowego są kompetencje pracowników. Dobrze jeśli są one potwierdzone za pomocą certyfikatów oraz pozytywnych opinii klientów. Nie sposób jednak nie wziąć pod uwagę również kosztów księgowości.

Na wysokość kosztów usług księgowych wpływa wiele różnych elementów. Wymienić wśród nich można zakres świadczonych usług, lokalizację biura rachunkowego (zarówno jeśli chodzi o podział na duże miasta i miejscowości, jak i województwa), czy umiejętności i doświadczenie pracowników – wyższy poziom kwalifikacji wiąże się najczęściej również z wyższą ceną. Nie bez znaczenie jest wyrobienie marki na rynku. Cennik księgowości w znanych biurach rachunkowy może być znacznie wyższy niż w przypadku placówek dopiero zaczynających działalność.

Istotne znaczenie dla miesięcznej stawki obsługi księgowej ma również ilość generowanych przez przedsiębiorstwo dokumentów.

W Internecie dosyć łatwo możemy znaleźć przykładowe ceny usług księgowych. Są to koszty przeważnie bardzo uśrednione, więc niekoniecznie muszą one znajdować odzwierciedlenie w realnych kosztach, jakie przedstawi przedsiębiorcy wybrane biuro rachunkowe. Dlatego warto podjąć kontakt z naszą kancelarią i wystąpić o pełną wycenę kosztów obsługi rachunkowej państwa firmy.

 

Biuro rachunkowe Warszawa – kancelaria podatkowa Łysik

ul. Krasińskiego 18 lok. 93
01-581 Warszawa Żoliborz


23 lipca 2019

Każda firma musi prowadzić księgowość. Ale czy w związku z tym należy tworzyć w firmach etat księgowego? Zdecydowanie nie. Warto zdecydować się na podjęcie współpracy z biurem rachunkowym. Zalet takiej współpracy jest mnóstwo. Odchodzi comiesięczny obowiązek tworzenia deklaracji, prowadzenia ksiąg rachunkowych czy też wypełniania dokumentów księgowych. To wszystko za prowadzącego biznes wykonują pracownicy biura rachunkowego.

Współpraca z biurem rachunkowym

Współpraca z biurem rachunkowym w odczuwalny sposób wpływa na ograniczanie kosztów prowadzenia biznesu. Pracownik zatrudniony na etat to zawsze spore obciążenie, natomiast usługi biura rachunkowego są znacznie tańsze, niż utrzymywanie pracownika. Nie musimy się też martwić o takie koszty jak szkolenia dla księgowych, zakup niezbędnego oprogramowania czy w końcu wydzielenie w biurze miejsca do pracy dla księgowego.

Biuro rachunkowe zajmie się przygotowaniem umów o pracę dla nowozatrudnionych osób, zadba o zgłoszenie pracownika do ZUS, może również przygotowywać listę płac czy rozliczać pracownikom urlopy. Pracownicy biura rachunkowego zdejmują więc z pracodawcy ogrom obowiązków, dzięki czemu można w pełni poświęcić się prowadzeniu biznesu i skupić się na profesjonalnym wykonywaniu codziennych zadań.

Podsumowując, współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym to wygoda, oszczędność czasu, zapewnienie bezpieczeństwa firmie i, co chyba najważniejsze dla każdego przedsiębiorcy, ogromna oszczędność pieniędzy. Najeży jednak pamiętać o starannym wyborze biura rachunkowego, któremu chcielibyśmy powierzyć prowadzenie księgowości firmy. Kierujmy się doświadczeniem biura rachunkowego i jego pozycją na rynku.

Biuro rachunkowe Warszawa – kancelaria podatkowa Łysik

ul. Krasińskiego 18 lok. 93
01-581 Warszawa Żoliborz