17 lipca 2019

Mnogość biur księgowych dostępnych na rynku warszawskim skłania do zadania kluczowego pytania. Czy każdy, kogo pomysłem na biznes jest prowadzenie biura księgowego, w świetle obowiązujących dziś przepisów może to robić?

Obowiązujące zasady w świecie księgowości

Z prawnego punktu widzenia, po wprowadzeniu ustawy deregulacyjnej z 10 sierpnia 2014 roku, są tylko trzy warunki niezbędne do wykonywania zawodu księgowego. Po pierwsze, osoby wykonujące czynności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych muszą posiadać pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych. Po drugie, takie osoby nie mogły być w przeszłości skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciw wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi papierami wartościowymi czy pieniędzmi. Potencjalny księgowy nie mógł być również  w przeszłości skazany za przestępstwa skarbowe oraz przestępstwa określone w ustawie o rachunkowości, konkretnie w rozdziale dziewiątym tejże.

Ostatni warunek by wykonywać zawód księgowego, to obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wskazuje na to artykuł 76, ustęp 1 przywołanej już ustawy o rachunkowości.

Kogo zatem wybrać? Jakiego księgowego?

Teoretycznie więc, księgowość może prowadzić praktycznie każdy. Pamiętać jednak należy o odpowiedzialnym doborze księgowego do naszej firmy. Przy wyborze kierujmy się więc rozsądkiem, zwracając uwagę między innymi na doświadczenie biura księgowego oraz czas działania firmy na rynku usług księgowych.

Zadaj nam pytanie z dziedziny księgowości lub podatków.

Możesz tez skontaktować się z naszymi doradcami podatkowymi Warszawa

Możesz też umówić się na spotkanie z nami, nasz adres:

Doradca podatkowy Warszawa – kancelaria podatkowa Łysik

ul. Krasińskiego 18 lok. 93
01-581 Warszawa Żoliborz


1 lipca 2019

Doradca podatkowy to przede wszystkim osoba, która jest biegła w dziedzinie przepisów prawa podatkowego. Szereg obowiązków, jakie ciążą na doradcach podatkowych, wymagają od wykonujących ten zawód, posiadania specjalistycznej wiedzy w tej dziedzinie. I tak, obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych da nam pewność, że doradca podatkowy, z którym zdecydujemy się podjąć współpracę, będzie nie tylko znał obowiązujące prawo, ale również jego wykładnię. Doradców podatkowych obejmuje obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, jest to czynnik, który każdemu przedsiębiorcy powinien zapewnić swego rodzaju bufor bezpieczeństwa w zakresie kwestii finansowych firmy. Decydując się na współpracę z doradcą podatkowym, otrzymujemy również wsparcie prawne. Doradcy mają prawo reprezentować przedsiębiorcę czy po prostu podatnika przed organami instytucji finansowych. Są więc nieocenionym wsparciem każdego, kto z podatkami ma więcej do czynienia niż złożenie formularza PIT raz w roku.

Usługi doradcy podatkowego są uzupełnieniem usług księgowych

Doradcy podatkowi doskonale uzupełniają księgowość. Choć może się wydawać, iż kompetencje jednych i drugich się pokrywają, są istotne różnice, o których już pisaliśmy. Tu koncentrujemy się na charakterystyce zawodu. By go wykonywać, należy zdać dwustopniowy egzamin składający się z części pisemnej i ustnej. Konieczne są również minimum dwa lata praktyki zawodowej przed uzyskaniem wpisu do rejestru doradców podatkowych. To sprawia, iż jest to profesja wykonywana przez ludzi, którzy musieli włożyć dużo pracy, by tytuł doradcy podatkowego otrzymać. Świadczy to o profesjonalizmie i powinno dawać przedsiębiorcom poczucie bezpieczeństwa.

Doradca podatkowy, a obowiązek posiadania ubezpieczenia

Każdy doradca podatkowy ma obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody wyrządzone w wyniku swojej działalności zawodowej. To kolejny czynnik, dzięki któremu powinniśmy mieć na uwadze podjęcie współpracy z doradcą podatkowym.       

Doradca podatkowy, a etyka zawodowa

Doradców podatkowych obowiązują szeroko rozumiane zasady etyki zawodowej. Jest to zbiór norm, które regulują takie dziedziny jak relacje z klientami, bezpieczeństwo powierzonych danych finansowych czy nawet sposób reklamowania się. To wszystko jest na tyle istotne w pracy doradców, iż za łamanie zasad etyki, wykonujący ten zawód mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej. W skrajnych przypadkach może się to zakończyć nawet zakazem wykonywania zawodu. Doradcy podatkowi dokładają więc wszelkich starań, aby ich praca spełniała najwyższe standardy zawodowe. Jeżeli chcesz poznać szczegóły możesz zapytać naszych specjalistów. Zobacz w zakładce kontakt, gdzie znajduje się biuro rachunkowe Żoliborz.

Podsumowując, w dzisiejszych czasach, gdy przepisy potrafią zmieniać się w bardzo szybkim tempie, współpraca odpowiedzialnego i ukierunkowanego na konkretne cele przedsiębiorcy z doradcą podatkowym wydaje się nieodzownym elementem prowadzenia biznesu.

Zadaj nam pytanie z dziedziny księgowości lub podatków.

Możesz tez skontaktować się z naszymi doradcami podatkowymi Warszawa

Możesz też umówić się na spotkanie z nami, nasz adres:

Biuro rachunkowe Żoliborz– kancelaria podatkowa Łysik

ul. Krasińskiego 18 lok. 93
01-581 Warszawa


1 lipca 2019

Księgowość, nawet ta prowadzona na najwyższym możliwym poziomie, nie zawsze jest w stanie pomóc przedsiębiorcy we wszystkich kwestiach związanych z podatkami. Nie chodzi o brak wiedzy merytorycznej, a o sprawy regulowane prawem. Doradca podatkowy, w myśl obowiązujących przepisów, może reprezentować swoich klientów na przykład podczas kontroli prowadzonej przez uprawnione do tego organy podatkowe. Reprezentacja ta obejmuje również organy kontroli skarbowej. Widzimy tym samym, że wsparcie doradcy może okazać się konieczne. Księgowość nie posiada mocy prawnej by wnosić skargi, w imieniu klientów, do sądów administracyjnych. Tutaj współpraca na linii księgowość – doradca podatkowy może wyjść przedsiębiorcy tylko na dobre. Z jednej strony mamy pod kontrolą finanse naszej firmy (księgowość), z drugiej zaś, możliwość interwencji prawnej w naszym imieniu. Należy również pamiętać, iż doradca podatkowy jest zobowiązany do nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji. To daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko nam jako przedsiębiorcom, ale również i księgowości, która w razie jakichkolwiek wątpliwości w kwestiach często zmieniającego się prawa, ma kogo poprosić o wsparcie. W dużym mieście, jakim jest Warszawa, mamy ogromny wybór doradców podatkowych, decyzję, z kim mielibyśmy podjąć współpracę warto konsultować z księgowością. Może wskazać nam sprawdzone biuro doradcze, takie, z którym już współpracowało. Warto podkreślić, iż doradca podatkowy objęty jest zakazem wykonywania innego zawodu. Słowem, nie może łączyć swojej działalności zawodowej z żadną inną. To daje poczucie bezpieczeństwa zarówno nam, jako przedsiębiorcom, jak i księgowości, która ma pewność co do pełnego profesjonalizmu doradcy podatkowego.

Doradca podatkowy, a kwestie poufności

Kolejną istotną sprawą jest gwarancja poufności, do jakiej zobowiązani są doradcy podatkowi. Jeśli nasza księgowość będzie potrzebowała wsparcia doradcy, możemy być pewni, iż informacje dotyczące naszej firmy, nawet te najbardziej wrażliwe, są chronione.

Odpowiedzialność doradcy podatkowego

Zarówno księgowi jak i doradcy podatkowi mają możliwość sporządzania deklaracji podatkowych. Istotną różnicą jest fakt, iż doradca sygnując taką deklarację swoim nazwiskiem bierze na siebie odpowiedzialność prawną. Przepisy prawa nic nie mówią na temat takiej odpowiedzialności po stronie księgowych. Dlatego współpraca na tej linii między księgowością a doradcą podatkowym da nam pełne poczucie bezpieczeństwa.

Zadaj nam pytanie z dziedziny księgowości lub podatków.

Możesz tez skontaktować się z naszymi doradcami podatkowymi Warszawa

Możesz też umówić się na spotkanie z nami, nasz adres:

Doradca podatkowy Warszawa – kancelaria podatkowa Łysik

ul. Krasińskiego 18 lok. 93
01-581 Warszawa