21 grudnia 2018

Jeśli kontynuujesz działalność, którą prowadziłeś w 2018 roku, i chcesz skorzystać z niższych składek na ubezpieczenia społeczne, musisz złożyć w ZUS dokumenty do 8 stycznia 2019 roku Warunki, które musisz spełnić, aby skorzystać z nowych przepisów...14 grudnia 2018

Początkowe projekty ustawy zakładały wprowadzenie obowiązku stosowania kas fiskalnych online dla przedsiębiorców od stycznia 2019 roku. Rewolucja w zakresie kas rejestrujących została jednak przesunięta w czasie i osoby prowadzące działalność gospodarczą mają jeszcze trochę czasu na przystosowanie się do nowych regulacji prawnych...