20 sierpnia 2019

1 września br. zacznie funkcjonować tzw. biała lista podatników VAT, czyli wykaz informacji o podatnikach VAT. Z punktu widzenia przedsiębiorcy, najistotniejsze będzie publikowanie na liście numerów rachunków bankowych zgłoszonych przez podatników do urzędu skarbowego. Od 01.01.2020r. w przypadku transakcji o wartości przekraczającej 15 tys.zł, jeśli zapłata trafi na inne konto niż podane w wykazie, nie będzie możliwości zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych.

Jednocześnie podatnik, który przelał pieniądze na rachunek niezgłoszony, odpowie solidarnie z kontrahentem za niezapłacony przez sprzedającego VAT.

Biuro rachunkowe Warszawa – kancelaria podatkowa Łysik

ul.Krasińskiego 18 lok. 93
01-581 Warszawa Żoliborz

 1 lipca 2019

Prowadząc firmę, zawsze należy dbać o wysoki poziom księgowości w naszym przedsiębiorstwie. Część przedsiębiorców rozlicza się samodzielnie, druga cześć woli oddać sprawy rachunkowe w ręce wykwalifikowanej księgowej.  Należy jednak zauważyć, że  znajomość podstaw księgowości przydatna jest każdemu przedsiębiorcy.

Czy księgowość jest tożsama z doradztwem podatkowym?

Oczywiście, nie. Księgowi dbają o finanse, zbieranie i wprowadzanie do systemu faktur, dbają o należyte dopełnianie obowiązków wobec instytucji finansowych, w tym oczywiście urzędu skarbowego. Są również w stanie doradzać w obszarze powinności podatkowych.

Jedną z podstawowych różnic pomiędzy księgowością, a doradztwem podatkowym jest wymaganie zdania egzaminu państwowego przed kandydatów na doradców podatkowych. Księgowi takim wymaganiom nie podlegają od czasu zmiany przepisów z 2014 roku. W praktyce oznacza to, iż księgowość może prowadzić w zasadzie każdy, natomiast doradca podatkowy musi spełniać określone przez ustawę kryteria.

Reprezentowanie podatnika przed organami administracji publicznej

Księgowość nie ma również możliwości reprezentowania podatnika w postępowaniach przed organami administracji publicznej, a takie prawo doradca podatkowy posiada. Księgowość to zbiór wielu zagadnień z dziedziny finansów, natomiast doradztwo podatkowe to już jest wiedza znacznie węższa, natomiast dużo bardziej wyspecjalizowana. Doradca posiada prawną możliwość udzielania podatnikom wszelkich wyjaśnień prawnych z zakresu obowiązków podatkowych. Księgowość nie powinna tego robić z racji braku umocowania takiej działalności w przepisach prawnych. Naturalnym więc się wydaje korzystanie z obydwu opcji. Księgowość w zakresie ogólnego stanu finansów firmy, faktur czy rachunków, natomiast w kwestiach prawa podatkowego zdecydowanie powinniśmy zabiegać o współpracę z doświadczonym doradcą podatkowym.

Zadaj nam pytanie z dziedziny księgowości lub podatków.

Możesz tez skontaktować się z naszymi doradcami podatkowymi Warszawa

Możesz też umówić się na spotkanie z nami, nasz adres:

Doradca podatkowy Warszawa – kancelaria podatkowa Łysik

ul. Krasińskiego 18 lok. 93
01-581 Warszawa