23 lipca 2019

Każda firma musi prowadzić księgowość. Ale czy w związku z tym należy tworzyć w firmach etat księgowego? Zdecydowanie nie. Warto zdecydować się na podjęcie współpracy z biurem rachunkowym. Zalet takiej współpracy jest mnóstwo. Odchodzi comiesięczny obowiązek tworzenia deklaracji, prowadzenia ksiąg rachunkowych czy też wypełniania dokumentów księgowych. To wszystko za prowadzącego biznes wykonują pracownicy biura rachunkowego.

Współpraca z biurem rachunkowym

Współpraca z biurem rachunkowym w odczuwalny sposób wpływa na ograniczanie kosztów prowadzenia biznesu. Pracownik zatrudniony na etat to zawsze spore obciążenie, natomiast usługi biura rachunkowego są znacznie tańsze, niż utrzymywanie pracownika. Nie musimy się też martwić o takie koszty jak szkolenia dla księgowych, zakup niezbędnego oprogramowania czy w końcu wydzielenie w biurze miejsca do pracy dla księgowego.

Biuro rachunkowe zajmie się przygotowaniem umów o pracę dla nowozatrudnionych osób, zadba o zgłoszenie pracownika do ZUS, może również przygotowywać listę płac czy rozliczać pracownikom urlopy. Pracownicy biura rachunkowego zdejmują więc z pracodawcy ogrom obowiązków, dzięki czemu można w pełni poświęcić się prowadzeniu biznesu i skupić się na profesjonalnym wykonywaniu codziennych zadań.

Podsumowując, współpraca z profesjonalnym biurem rachunkowym to wygoda, oszczędność czasu, zapewnienie bezpieczeństwa firmie i, co chyba najważniejsze dla każdego przedsiębiorcy, ogromna oszczędność pieniędzy. Najeży jednak pamiętać o starannym wyborze biura rachunkowego, któremu chcielibyśmy powierzyć prowadzenie księgowości firmy. Kierujmy się doświadczeniem biura rachunkowego i jego pozycją na rynku.

Biuro rachunkowe Warszawa – kancelaria podatkowa Łysik

ul. Krasińskiego 18 lok. 93
01-581 Warszawa Żoliborz


17 lipca 2019

Mnogość biur księgowych dostępnych na rynku warszawskim skłania do zadania kluczowego pytania. Czy każdy, kogo pomysłem na biznes jest prowadzenie biura księgowego, w świetle obowiązujących dziś przepisów może to robić?

Obowiązujące zasady w świecie księgowości

Z prawnego punktu widzenia, po wprowadzeniu ustawy deregulacyjnej z 10 sierpnia 2014 roku, są tylko trzy warunki niezbędne do wykonywania zawodu księgowego. Po pierwsze, osoby wykonujące czynności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych muszą posiadać pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych. Po drugie, takie osoby nie mogły być w przeszłości skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciw wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi papierami wartościowymi czy pieniędzmi. Potencjalny księgowy nie mógł być również  w przeszłości skazany za przestępstwa skarbowe oraz przestępstwa określone w ustawie o rachunkowości, konkretnie w rozdziale dziewiątym tejże.

Ostatni warunek by wykonywać zawód księgowego, to obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wskazuje na to artykuł 76, ustęp 1 przywołanej już ustawy o rachunkowości.

Kogo zatem wybrać? Jakiego księgowego?

Teoretycznie więc, księgowość może prowadzić praktycznie każdy. Pamiętać jednak należy o odpowiedzialnym doborze księgowego do naszej firmy. Przy wyborze kierujmy się więc rozsądkiem, zwracając uwagę między innymi na doświadczenie biura księgowego oraz czas działania firmy na rynku usług księgowych.

Zadaj nam pytanie z dziedziny księgowości lub podatków.

Możesz tez skontaktować się z naszymi doradcami podatkowymi Warszawa

Możesz też umówić się na spotkanie z nami, nasz adres:

Doradca podatkowy Warszawa – kancelaria podatkowa Łysik

ul. Krasińskiego 18 lok. 93
01-581 Warszawa Żoliborz