Plik JPK_VDEK zastąpi deklaracje VAT-7 i VAT-7K

11 grudnia 2018
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt z dnia 30 listopada 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Celem ustawy jest zlikwidowanie deklaracji VAT-7 i VAT-7K i zastąpienie ich jednolitym elektronicznym plikiem zawierającym pełne dane dotyczące prowadzonej przez podatników ewidencji VAT. Nowy plik JPK_VAT (według nowego nazewnictwa JPK_VDEK) będzie łączył w sobie elementy pełnej ewidencji VAT oraz elementy deklaracji VAT, w którym będą uwzględnianie nowe informacje niewystępujące w obecnym pliku JPK takie jak kwota zobowiązania podatkowego, do przeniesienia, czy do zwrotu, informacje o korekcie podatku z tytułu ulgi na złe długi, stosowanie procedur VAT marża, czy też uczestniczenie w transakcji trójstronnej.

Podatnicy podatku VAT rozliczający się miesięcznie, w świetle ww. projektu, będą przesyłać jeden plik zawierający zbiorcze dane o pełnej ewidencji podatkowej oraz informacje niezbędne do złożenia deklaracji VAT-7. Natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie składający deklaracje VAT-7K będą składać po pierwszym i drugim miesiącu kwartału plik JPK_VDEK dotyczący jedynie ewidencji podatkowej. Część JPK_VDEK dotycząca części deklaracyjnej będzie wypełniana przez takich podatników dopiero za trzeci miesiąc kwartału.

Konsekwencją likwidacji deklaracji VAT i wprowadzeniu zbiorczego JPK będzie likwidacja załącznika do deklaracji druku VAT-ZD dotyczącego zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego przy uldze na złe długi. Podatnicy nie będą musieli również składać informacji podsumowujących VAT-27, których treść zostanie zaabsorbowana przez nowy JPK.