Mały ZUS 2019

21 grudnia 2018

Jeśli kontynuujesz działalność, którą prowadziłeś w 2018 roku, i chcesz skorzystać z niższych składek na ubezpieczenia społeczne, musisz złożyć w ZUS dokumenty do 8 stycznia 2019 roku.

 

Warunki, które musisz spełnić, aby skorzystać z nowych przepisów:

  • prowadzisz działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,
  • Twój przychód z tytułu działalności gospodarczej w 2018 roku nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku, czyli 63 000 zł – jeśli prowadziłeś działalność przez cały rok; ten limit jest niższy, jeśli prowadziłeś ją tylko przez część roku – ustal wtedy limit w ten sposób: podziel trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia (teraz: 63 000 zł) przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku i pomnóż wynik przez liczbę dni kalendarzowych, w których prowadziłeś działalność gospodarczą  w poprzednim roku kalendarzowym,
  • prowadziłeś działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w 2018 roku,
  • nie spełniasz warunków, aby płacić preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia),
  • nie korzystałeś ze zwolnienia z VAT i rozliczałeś się na karcie podatkowej,
  • nie wykonujesz w ramach działalności gospodarczej tego, co robiłeś dla byłego bądź obecnego pracodawcy jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym,
  • nie podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (czyli jako twórca i artysta, wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, jednoosobowej spółki z o.o., prowadzący działalność w zakresie wolnego zawodu czy też prowadzący szkoły lub inne placówki oświatowe).

Zadaj nam pytanie z dziedziny księgowości lub podatków.

Możesz tez skontaktować się z naszymi doradcami.

Możesz też umówić się na spotkanie z nami, nasz adres:

Kancelaria Podatkowa Łysik

ul. Krasińskiego 18 lok. 93
01-581 Warszawa