Kancelaria podatkowa świadczy usługi w zakresie prowadzenia obsługi księgowej podmiotów gospodarczych.

Usługi świadczone są w oparciu o stałe umowy o współpracy, w których indywidualnie ustalany jest zakres usług, wg zapotrzebowania klienta.

Usługi obejmują:

 • rejestrację firm,
 • prowadzenie ksiąg handlowych i podatkowych oraz ewidencji ryczałtowych,
 • prowadzenie ewidencji do obliczania podatku VAT,
 • rozliczanie transakcji wewnątrz-unijnych,
 • prowadzenie kadr, płac rozliczeń ZUS pracowników,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, bilansów, rachunków zysków i strat,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego i ZUS,
 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • sporządzanie zeznań podatkowych ,
 • przesyłanie do organów podatkowych Jednolitego Pliku Kontrolnego /JPK/
 • likwidacja działalności gospodarczej.
Księgowość Warszawa, Księgowość Warszawa Bielany, Żoliborz