Kancelaria podatkowa świadczy usługi w zakresie prowadzenia obsługi kadrowo płacowej zatrudnionych pracowników.
Usługi obejmują:
  • sporządzanie list płac,
  • prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zatrudnionych przez zleceniodawcę,
  • sporządzanie deklaracji (PIT-4R, PIT-11, IFT-1, PIT-40) i raportów ZUS,
  • zakładanie i prowadzenie akt osobowych,
  • zgłaszanie przedsiębiorców oraz pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
  • prowadzenie rozliczeń składek ZUS.
doradca podatkowy bielany