Kancelaria podatkowa świadczy usługi porad z zakresu szeroko pojętej księgowości i rachunkowości oraz kwestii związanych z prawem podatkowym.
Usługi obejmują:
  • bieżące rozwiązywanie problemów podatkowych,
  • analiza dokumentacji i profilu działalności w zakresie korzystnych rozwiązań podatkowych,
  • reprezentowanie kontrolowanego przed organami podatkowymi oraz ZUS,
  • doradztwo wyboru formy prowadzenia działalności,
  • przygotowywanie projektów uchwał organów spółki i wewnętrznej dokumentacji spółki, w tym również regulaminów i zasad ładu korporacyjnego,
  • objaśnianie zasad i schematów stosowanych w toku wszczętych postępowań podatkowych, prowadzonych przez organy podatkowe i organy celno-skarbowe,
  • kompleksowa pomoc w zakresie wszczętych kontroli podatkowych oraz kontroli celno-skarbowych, polegająca na analizie zobowiązań podatkowych, posiadanej dokumentacji oraz wewnętrznych procedur przyjętych u klienta,
  • przygotowywanie pism na potrzeby trwających kontroli podatkowych oraz celno-skarbowych.
Porady z zakresu podatków i księgowości