14 grudnia 2018

Początkowe projekty ustawy zakładały wprowadzenie obowiązku stosowania kas fiskalnych online dla przedsiębiorców od stycznia 2019 roku. Rewolucja w zakresie kas rejestrujących została jednak przesunięta w czasie i osoby prowadzące działalność gospodarczą mają jeszcze trochę czasu na przystosowanie się do nowych regulacji prawnych...11 grudnia 2018

Podatnicy podatku VAT rozliczający się miesięcznie, w świetle ww. projektu, będą przesyłać jeden plik zawierający zbiorcze dane o pełnej ewidencji podatkowej oraz informacje niezbędne do złożenia deklaracji VAT-7. Natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie składający deklaracje VAT-7K będą składać po pierwszym i drugim miesiącu kwartału plik JPK_VDEK dotyczący jedynie ewidencji podatkowej...